Fatal error: Uncaught Exception: Property has_article has no generator. Expected function generate_has_article. in /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/presentations/abstract-presentation.php:67 Stack trace: #0 /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/the-events-calendar/src/Events/Integrations/Plugins/WordPress_SEO/Events_Schema.php(101): Yoast\WP\SEO\Presentations\Abstract_Presentation->__get('has_article') #1 /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php(128): TEC\Events\Integrations\Plugins\WordPress_SEO\Events_Schema->generate() #2 /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php(76): Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator->generate_graph(Array, Object(Yoast\WP\SEO\Context\Meta_Tags_Context)) #3 /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/presentations/indexable-presentation.php(738): Yoast\WP\SEO\Generators\Schema_Generator->generate(Object(Yoast\WP\SEO in /home/amicusfundac/ftp/amicus/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/presentations/abstract-presentation.php on line 67
WordPress › Błąd

W witrynie wystąpił błąd krytyczny.

Dowiedz się więcej o rozwiązywaniu problemów z WordPressem.