CIESZYN

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Oddział Dermatologiczny
Poradnia Dermatologiczna
ul. Bielska 4
tel. 33 854 92 00


KATOWICE

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne im. prof. Kornela Gibińskiego
Oddział Alergologii i Immunologii Klinicznej
Przykliniczna Poradnia Alergologiczna
ul. Medyków 14
tel. 32 789 46 46


Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM
Odcinek Dermatologii i Wenerologii
Poradnia Dermatologiczna
ul. Francuska 20-24
tel. 32 259 15 81


SOSNOWIEC

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary
Poradnia Alergologiczna
ul. Medyków 1
tel. 32 368 27 70


Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II
Poradnia Dermatologiczna
ul. Gabrieli Zapolskiej 3
tel. 32 292 91 93


ZABRZE

Szpital Specjalistyczny w Zabrzu
Poradnia Alergologiczna
ul. Marii Curie-Skłodowskiej 10
tel. 32 373 23 23

Start typing and press Enter to search