ŁÓDŹ

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego
Pododdział Dermatologii dla Dorosłych
Pododdział Dermatologii dla Dzieci
ul. Gen. Karola Kniaziewicza 1/5
tel. 42 651 10 72


Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii
ul. Rzgowska 281/289
tel. 42 271 13 97, 42 271 13 81


Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Wojskowej Akademii Medycznej
Klinika Dermatologii i Wenerologii
ul. gen. Józefa Hallera 1
tel. 42 639 30 92 93, 42 639 30 95


Szpital im. Norberta Barlickiego Uniwersytetu Medycznego
Oddział Chorób Wewnętrznych
ul. Dr. Stefana Kopcińskiego 22
ul. Gabriela Narutowicza 96
tel. 42 677 69 00


Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Ośrodek Diagnostyki i Leczenia Astmy i Alergii
ul. Pomorska 251
tel. 42 675 73 97

Start typing and press Enter to search