CSU znacząco wpływa na jakość życia (QoL)¹,²

psychika-pokrzywka
1. Kang MJ, et al. Ann Dermatol 2009;21:226–9; 2. Silvares MRC, et al. Rev Assoc Med Bras 2011;57:577−82

Osoby z pokrzywką mogą liczyć na wsparcie psychologiczne

Od października rozpoczyna działalność GRUPA WSPARCIA ONLINE dla osób dorosłych z przewlekłymi chorobami skóry (np. łuszczyca, AZS, pokrzywka, HS).

Spotkania grupowe online kierowane są do wszystkich osób dorosłych, które borykają się z trudnościami emocjonalnymi związanymi z przeżywaną chorobą skóry. Zapraszamy osoby, które mają trudność z oswojenie choroby, problemy w codziennym funkcjonowaniu, trudności społeczne i zawodowe. Grupa wsparcia jest dla wszystkich, którzy chcą nauczyć się lepiej radzić sobie z chorobą skóry pod względem przeżywanych emocji, są gotowi w atmosferze wzajemnego szacunku i poczucia bezpieczeństwa uczestniczyć w cotygodniowych spotkaniach oraz dzielić się swoimi doświadczeniami.

Start typing and press Enter to search