POKRZYWKA

Pokrzywka (urticaria) jest chorobą charakteryzującą się występowaniem bąbli lub/i obrzęku naczynioruchowego (angioedema).

2

Bąbel jest wynikiem ograniczonego obrzęku skóry właściwej, spowodowanego rozszerzeniem naczyń krwionośnych i zwiększeniem przepuszczalności ich ścian, z przenikaniem osocza i mediatorów do otaczających tkanek wskutek aktywacji i uwolnienia mediatorów z mastocytów (komórek tucznych).

Obrzęk naczynioruchowy w pokrzywce charakteryzuje się nagłym wystąpieniem (zmiana rumieniowa lub w kolorze skóry), któremu towarzyszy raczej ból niż świąd.

Obrzęk naczynioruchowy w pokrzywce ustępuje dłużej niż bąbel, zwykle w ciągu 72 godzin.

Bąbel charakteryzuje się 3 typowymi cechami:

  1. Centralny obrzęk różnego rozmiaru, zwykle otoczony odczynowym rumieniem
  2. Towarzyszący świąd lub czasami uczucie pieczenia
  3. Zwykle ustępują w czasie kilku godzin, zawsze do 24 godzin

Obrzęk naczynioruchowy typowo charakteryzuje się:

  1. Nagłym, wyraźnym obrzękiem dolnej warstwy skóry właściwej i tkanki podskórnej
  2. Czasami raczej bólem niż świądem
  3. Częstym zajęciem błon śluzowych
  4. Wycofywaniem się do 72 godzin
5

Pokrzywkę dzielimy na:

 • Pokrzywkę spontaniczną (czynnik wywołujący może być znany lub nie):

– Ostra (czas trwania do 6 tygodni)

– Przewlekła (czas trwania powyżej 6 tygodni)

 • Pokrzywkę wywołaną/indukowaną (dermografizm, pokrzywka z zimna, z ucisku, świetlna, cieplna, wibracyjna, cholinergiczna, kontaktowa, wodna)

U tego samego pacjenta może występować więcej niż jeden typ pokrzywki.

Określenie „spontaniczna” oznacza, że mimo badań i starannie przeprowadzonego wywiadu lekarskiego nie znaleziono bodźca sprawczego, odpowiedzialnego za pojawianie się zmian, np. alergenu czy czynnika fizykalnego, takiego jak ciepło, ucisk czy zimno. Jednak nasza wiedza na temat mechanizmów powstawania przewlekłej pokrzywki spontanicznej stale się poszerza i wiadomo już, że duże znaczenie ma immunologia.  1

dr n. med. Aleksandra Kucharczyk

Pokrzywka może być klasyfikowana w oparciu o czas trwania, częstotliwość lub przyczynę. 2

pokrzywka-rodzaje

Przewlekła pokrzywka spontaniczna (CSU)

 • Spontaniczny rozwój objawów (bez specyficznego czynnika zewnętrznego)
 • Obejmuje pacjentów ze znaną (np. infekcja) lub nieznaną przyczyną wystąpienia pokrzywki
 1. Puls Medycyny https://pulsmedycyny.pl/leczenie-biologiczne-zmienia-zycie-pacjentow-z-przewlekla-pokrzywka-1002372
 2. Zuberbier T, et al. Allergy 2018; 73: 1393-1414

Start typing and press Enter to search