– Akademia PSOlife – webinaria edukacyjne, powstają z inicjatywy Prof. nadzw. dr hab. n. med. Ireny Waleckiej MBA, Konsultant Wojewódzkiej ds. dermatologii i wenerologii województwa mazowieckiego, kierownika Kliniki Dermatologii CMKP/MSWiA w Warszawie i Dagmary Samselskiej – Prezes AMICUS Fundacji Łuszczycy i ŁZS przy wsparciu jednej z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych ALAB Laboratoria.

Ze względu na odległość osoby chore często nie mogą wziąć udziału w konferencjach. Forma internetowego seminarium ułatwia skorzystanie z treści edukacyjnych w wyznaczonym czasie, umożliwia również zadawanie pytań prelegentowi i uzyskanie odpowiedzi podczas transmisji.

Do projektu zostali zaproszeni znakomici eksperci różnych dziedzin medycyny związanych również z łuszczycą:

  • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Wojciech Bik, endokrynolog i internista, Z-ca Dyrektora ds. Dydaktycznych i Naukowych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie,
  • Prof. nadzw. dr. hab. Brygida Kwiatkowska, reumatolog, Zastępcą Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii Reumatologii i Rehabilitacji ds. klinicznych,
  • Ekspert ALAB Laboratoria, który opowie o badaniach diagnostycznych (również genetycznych) w łuszczycy i ŁZS, a także podstawowych zasadach dotyczących badań.

Poniżej znajdziecie nagrania ze spotkań. które odbyły się do tej pory.

Informacje o kolejnych webinariach Akademii PSOlife zostaną podane wkrótce na Facebookowych stronach Fundacji AMICUS oraz ALAB Laboratoria i na www.luszczyca.edu.pl.

Gościem pierwszego internetowego seminarium była Prof. nadzw. dr hab. n. med. Irena Walecka – specjalista z zakresu dermatologii i wenerologii,  balneologii i medycyny fizykalnej oraz zdrowia publicznego.  Jest Kierownikiem Kliniki Dermatologii CMKP/CSK MSWiA w Warszawie i Konsultantem  w dziedzinie dermatologii i wenerologii dla województwa mazowieckiego.

Należy do wielu towarzystw naukowych  m.in. Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego, European Academy of Dermatology and Venerelogy, American Academy of Dermatology. Aktywnie działa na rzecz poprawy jakości życia pacjentów z łuszczycą i innymi chorobami dermatologicznymi.

Kolejne webinarium poprowadziła Prof. nadzw. dr hab. n. med. Brygida Kwiatkowska – specjalista z zakresu reumatologii.  Zastępca Dyrektora Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji, Kierownik Kliniki wczesnego zapalenia stawów NIGRiR.

Prof. Brygida Kwiatkowska jest także wiceprzewodniczącą Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Propaguje stosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych. Stosuje najnowsze dostępne metody terapeutyczne. W prowadzonych prze nią pracach można wyróżnić m.in. następujące kierunki badań:

  • depresja w chorobach reumatycznych
  • wczesna diagnostyka chorób reumatycznych ze szczególnym uwzględnieniem spondyloartropatii, RZS, zespołu Sjögrena.

Start typing and press Enter to search